invitan: (Akira)

Diclaimer: Tôi cảm thấy rất rất tội lỗi vì đã sử dụng các nhân vật trong Hikaru no Go của Obata Takeshi và Hotta Yumi phục vụ cho những âm mưu đen tối của mình. Chẳng ai trong số những nhân vật của fic thuộc về tôi, ngoại trừ TJ, TA, Mizuhiro Takeshi và một số nhân vật quá phụ không đáng nhắc tới!
Author: Invisible_girl
Genres: General, nói chung có máu me, có súng, blah blah blah, vậy gọi là gì nhỉ?
Rating: PG-13 (đầu độc đầu óc trẻ em, tội nặng lắm 65.gif)
Warning: Akira super OOC, ai là fan của Akira đọc rồi đừng giết tớ! (có lý do đàng hoàng). Fic này hoàn toàn không có S-A nhé, những chap cuối có thể dễ gây hiểu nhầm nên warn trước thế!
Summary: Bản năng của con người là luôn hướng về phía ánh sáng, dù đó là thứ ánh sáng vô vọng. Và cậu cũng vậy...
Pairings: Non-pairings


A/N: Chữ in nghiêng là tiếng Hàn.