invitan: (AkiHika)
Vọng nhật

Author: [livejournal.com profile] somekindofen
Original version: Staring at the Sun
Translator:[livejournal.com profile] invitan
Rating: PG
Characters: Akira/Hikaru, Akari (và một chút) Mitani và Sai
Disclaimer: Nhân vật và tác phẩm thuộc và Obata Takeshi và Hotta Yumi. Cốt truyện thuộc về tác giả fic. Người dịch không sở hữu gì cả.
Genre: deathfic, angst
Summary: Cái chết buộc Hikaru phải tự đánh giá lại về khái niệm mất mát và rời bỏ. Về bỏ lại đằng sau và mất mát lần nữa.


Thế vẫn chưa đủ sao? )
invitan: (Default)

Phép phản chứng (Tám nguồn cơ bản)

Disclaimer: Không ai thuộc về tác giả.
Fandom: Hikaru no Go
Original version: A Proof by Contradiction (Eight Primary Sources)
Author: [livejournal.com profile] petronia 
Translator: Invi
Permission: No problem at all - just send me the link once you're done. Glad you liked the fic! ^_^
Rating: PG-13
Warning: deathfic
Pairing: Akira/Hikaru

Phản chứng )
invitan: (Akira)
Author: LadyLark
 
 
Disclaimer:
  • Từ tác giả: Hikaru no Go was created by Hotta and Obata and is owned by Shonen Jump, Viz and a lot of people who are not me. I am just borrowing their characters to torture for a bit.
  • Từ người dịch: Ok, Hikaru no Go không thuộc về tác giả, nhưng cốt truyện thì có. Chỉ có người dịch chả sở hữu cái gì hết.
Translator: Invi
Original version: http://www.fanfiction.net/s/3342264/1/Q&A
Rating: K
Genre: Humor
Warning: Slight shounen-ai. Không dành cho những người dị ứng với "gay"
Summary: Hikaru và Akira bị buộc tham dự một cuộc phỏng vấn. Còn gì tệ hơn? Chỉ có thể là người phóng viên.

Happy Valentine's day, my dear

~*~*~
Q&A )
invitan: (Default)

Disclaimer: Không ai thuộc về tác giả, dĩ nhiên.
Fandom: Hikaru no Go
Author:
[info]sea_priest3ss
Original version:
Things I never asked him
Translator: Invisible_girl

I would be honored if you would like to translate my fic into Vietnamese: how exciting!

Pairing: HikaAki
Summary: Touya tìm thấy những ghi chép của Shindo.
Notes: Ramune là một loại Soda của Nhật có một viên bi trên nắp chai.Những điều ti chưa bao giờ hỏi )

 


invitan: (Kanda)

Disclaimer: Saya doesn’t own the song, she doesn’t own the characters, she just owns the idea to mush them together.
Author: Saya-sama
Original version: A walk through hell
Translator: Invisible_girl
Rating: K
Genres: Romance/Angst, Kanda's POV, Songfic
Summary:. Em cứu thế giới, và rồi chúng ta sẽ giải thoát lẫn nhau khỏi sự hoang liêu.
Pairings: KandaAllen

~*~*~*~*~

Bước qua m giới )